Pliki do pobrania

 Formularz zwrotu

 

 

..........................                                        ......................., dn............. 20… r.

..........................

.........................

imię, nazwisko i adres konsumenta 

 

                                                              

 

 

 

                               Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

                                 zawartej na odległość

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271)     odstępuję od umowy sprzedaży towaru....................................................................................... nr. ................(paragon/faktura VAT) nr……………………………………………...

zawartej dnia............................... w.....................................................................

Proszę o zwrot kwoty....................zł (słownie: ...................................................)

na konto nr....................................................................

 

Zwracam, w stanie niezmienionym.......................................................................

otrzymany dnia.....................................................................................................

 

 

 

                                                                                            ...............................

                                                                                                 podpis konsumenta
 ..................., dn............. 20.... r.

 

 

 

Formularz reklamacyjny

 

 

 

REKLAMUJĄCY:

Imię i Nazwisko ......................................

Adres: ..................................................

Adres c.d : ............................................

email: ...................................................

tel. .......................................................

Data nabycia towaru .......................................................

Nazwa towaru.................................................................

Nr Aukcji lub zamówienia ................................................

Ilość reklamowanego towaru …… ……....szt. po................zł

 

 

Ogólna wartość towaru …..…………………….zł

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI: opis wad

 

………………………………………………………………......................................................................

 

..........................................................................................................................

 

………………………………………………………………......................................................................

 

………………………….…………………………………………………………………………………….............................

 

......………………………………...........................................................................................

 

Kiedy wady zostały stwierdzone .........................................

 

W przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany całości towaru na inny proszę o zwrot wartości przedmiotów przelewem na mój rachunek bankowy

 

Nr..rachunku..........................................................................................................

 

Przesyłkę reklamacyjną klient wysyła na własny koszt. Przesyłki wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane/ Warunkiem przyjęcia przedmiotu w ramach reklamacji jest przesłanie go z podpisanym formularzem reklamacyjnym. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana będzie odesłany na koszt Klienta.

 

 

 

………………………………….......

(czytelny podpis reklamującego)

 


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl